©2019 by golderawan.

ภาพรวม

เราให้บริการด้านการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ และบริการทางการเงินหลากหลายประเภทซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ด้านการเงิน, กลยุทธ์ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมไปถึงด้านการลงทุน

ในมุมของการลงทุนในโครงการต่างๆ เรามีความสามารถในการแนะนำการลงทุนแบบระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง นอกจากนี้เรายังช่วยดำเนินการด้านการบริหารอนุพันธ์ในแต่ละโครงการสำหรับลูกค้าของเรา

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการบริหารและดำเนินโครงการต่างๆ เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงิน และได้ร่วมทำงานกับบริษัทหลากหลายประเภท เพื่อผลตอบรับที่มีประสิทธิภาพและผลกำไรที่คุ้มค่า

ลูกค้าคนสำคัญของเรา
ทีมบริหารการเงินของเรา
CUC
Consulting
Easy Loan
WikiTree

food & entertainment

Financial service

real estate

AGRICULTURE

PERSONNEL RECRUITment